Berg en Dal

24/7 bereikbaar voor noodgevallen

Vruchtbaarheid voor koeien

Vruchtbaarheid voor koeien

We zijn trots op onze teambenadering voorvruchtbaarheidsbeheer en brengen regelmatig een bezoek aan onze klanten om belangrijke vruchtbaarheidsparameters vast te leggen en te controleren.

Als dierenarts zijn we ervaren in het leveren van routinematig vruchtbaarheidswerk. We passen een hele kuddebenadering voor vruchtbaarheid toe en begrijpen de nauwe associatie tussen vruchtbaarheid en gezondheid.

We gebruiken verschillende computergebaseerde vruchtbaarheidssoftware om vruchtbaarheidsparameters te monitoren en relevante feedback en deskundig advies te geven over de belangrijkste prestatie-indicatoren. De datum voor deze systemen kan worden verzameld op basis van NMR / CIS-melkopnamen, of op de computer of papieren documenten op de boerderij, of een combinatie hiervan. 

De vruchtbaarheidsprestatie van een kudde betreft niet alleen de monitoring en het management van vrouwtjes in de kudde, maar ook de prestatie van de stier mag niet worden verwaarloosd.