Berg en Dal

24/7 bereikbaar voor noodgevallen

Dierenarts / veearts voor landbouwhuisdieren

dierenarts voor landbouwhuisdieren, boerderijdieren, rundvee, koeien, schapen, geiten

Als dierenarts (of veearts, zoals het vroeger ook werd genoemd) voor landbouwhuisdieren/boerderijdieren houden wij rekening met alle aspecten van het houden van runderen, schapen en geiten.

We zijn ons ervan bewust dat rundvee en andere landbouwhuisdieren de broodwinning van de veehouder zijn. Het dierenwelzijn en het rendement van hun bedrijf liggen ons dan ook zeer nauw aan het hart. We werken zo goed mogelijk samen met de veehouder om zieke dieren te behandelen, acute problemen aan te pakken en preventieve oplossingen uit te werken.

We werken daarbij op verschillend vlakken:

Diergezondheid

Een eerste taak van de dierenarts is het behandelen van zieke dieren met het oog op genezing. Op basis van een diagnose en na het stellen van een prognose wordt een behandeling ingesteld. 

Een minimaal even belangrijke taak van de dierenarts is de preventie van dierziekten. Dit kan door optimalisatie van huisvesting, voeding en management, vaccinaties, preventieve ontwormingsstrategiën, ... 

Bij gezelschapsdieren en paarden ligt de nadruk op het behandelen van het individuele dier. Bij landbouwhuisdieren verschuift de aandacht van het individuele dier meer en meer naar de hele kudde of het hele koppel en leggen we meer en meer de nadruk op bedrijfsbegeleiding: optimaliseren van diergezondheid en management en preventie van potentiële problemen.

Dierwelzijn

Als dierenarts landbouwhuisdieren hebben wij continu aandacht voor het dierenwelzijn. De primaire behoeften (voer, drinkwater, droog ligbed, ...) moeten steeds vervuld zijn. 

Onthoornen van kalveren gebeurt enkel na algemene sedatie en lokale anaesthesie. In Nederland krijgen de kalveren na het onthoornen ook nog een langdurige pijnstilling. Uit onderzoek is gebleken dat dat een groeibevorderend effect heeft.

Indien de prognose van een ziek dier te nefast is voor behandeling, kan besloten worden om het dier af te voeren naar het slachthuis. Indien dit om één of andere reden niet kan, wordt besloten tot euthanasie om onnodig lijden te voorkomen.

Volksgezondheid

Ziektes die van dier op mens kunnen overgaan, worden zoönoses genoemd. Brucellose (abortus bang), tuberculose (TBC), ringworm (katrienwielen), leptospirose (melkerskoorts), Salmonellose, Q-koorts, cryptosporidiose, hondsdolheid (razernij) zijn voorbeelden van zoönoses. 

Een aantal andere ziektes worden gerelateerd met ziektes bij de mens: BSE (dolle koeienziekte), Paratuberculose, ... 

Deze aandoeningen worden daarom vaak officieel bestreden onder controle van FAVV in België of NVWA in Nederland. De zuivelsector vraagt ook garanties met betrekking tot het merendeel van deze ziektes.

Voor bepaalde van eerder genoemde ziektes kan gevaccineerd worden of preventief behandeld worden.

Een recent item naar volksgezondheid toe is het gebruik van antibiotica en de strijd tegen antibioticaresistentie. Om genoeg mogelijkheden voor de humane geneeskunde te behouden, zijn een aantal actieve stoffen niet meer toegestaan in de diergeneeskunde. Antibiotica moet sowieso verantwoord ingezet worden.

Voedselveiligheid en milieu

Dierenartsen hebben een belangrijke taak in het veilig houden van producten van dierlijke oorsprong: melk, vlees en eieren. 

Het eerste wat moet vermeden worden is contaminatie van melk of vlees met voor de volksgezondheid schadelijke bacteriën of parasieten, zoals MRSA, ESBL, Salmonella, lintworm, ...

Daarnaast hebben de geneesmiddelen, die gebruikt worden om (zieke) dieren te behandelen, MRL-waarden en hieruit afgeleid wachttijden. Dit is de minimale periode die gerespecteerd moet worden na het beëindigen van de behandeling, vooraleer melk of dieren door de veehouder verkocht mogen worden en aldus in de voedselketen terecht komen.

Oplossingen of restanten van geneesmiddelen en vervallen geneesmiddelen worden verwijderd via medisch of chemisch afval, en mogen niet zomaar in het milieu terecht komen.

Uiergezondheid

Wij zijn Keno™-M adviseur en beschikken over een uitgebreide en up-to-date kennis rond uiergezondheid en melkkwaliteit. Wij brengen op een gestructureerde manier de uiergezondheid op jouw melkveebedrijf in kaart en zoeken samen met jou naar de meest effectieve oplossing om de uiergezondheid op jouw melkveebedrijf verder te verbeteren.