Berg en Dal

24/7 bereikbaar voor noodgevallen

Vaccinaties voor konijnen

vaccinatie konijn

Wanneer en waarom laat ik mijn konijn vaccineren?

Konijnen laten niet altijd direct zien dat ze ziek zijn. Het is daarom belangrijk dat je je konijn tijdig laat vaccineren tegen een aantal ziekten. Er bestaan twee belangrijke virale aandoeningen die dodelijk zijn voor konijnen en waartegen je hen kan beschermen door middel van vaccinatie. Het gaat over Myxomatose en Viraal Hemorrhagisch Syndroom (VHS). Gelukkig kan je je konijn(en) tegen deze zeer besmettelijke, dodelijke ziekten laten vaccineren.

Het is verstandig om je konijn 1 keer per jaar te laten vaccineren tegen myxomatose en VHS. Er wordt dan ook een algemene gezondheidscontrole door de dierenarts uitgevoerd.

Myxomatose, wat is het en hoe beïnvloedt het mijn konijn?

Myxomatose is een erg verspreide ziekte veroorzaakt door een virus. Myxomatose wordt verspreid door stekende insecten (vlooien, muggen en vliegen). Ook is besmetting via direct contact met besmette dieren of materialen mogelijk. 
Zwelling van de oogleden, de mond en de anus zijn typische symptomen van de ziekte. Er ontstaan zogenaamde ‘bultjes’ in de huid (myxomen), die zich vooral verspreiden naar de oren, mond en rug. Myxomatose is net zoals RHD een dodelijke aandoening. Na besmetting zal het konijn meestal sterven. Preventie van deze ziekte kan door jaarlijkse vaccinatie.

Hoewel er geen behandeling bestaat tegen het virus zelf, kan je je konijn wel preventief beschermen tegen Myxomatose door vaccinatie. Na de vaccinatie verlopen besmettingen doorgaans zonder verschijnselen of veel milder en kan je konijn door goede zorg herstellen. Alleen gezonde konijnen kunnen worden gevaccineerd. Het vaccineren kan gebeuren vanaf een leeftijd van 5 weken en moet jaarlijks worden herhaald om de weerstand op peil te houden.

Viraal Haemorrhagisch Syndroom (VHS), wat is het en hoe beïnvloedt het mijn konijn?

De ziekte wordt veroorzaakt door een virus. Enkel konijnen die ouder zijn dan 2 maanden zijn gevoelig aan dit virus. De ziekte is enkel besmettelijk voor konijnen. Het virus is niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren. Je konijn kan geïnfecteerd raken met het Viraal Hemorrhagisch Syndroom (VHS) als hij in aanraking komt met de ontlasting, de urine of het speeksel van een besmet dier. Ook muizen, ratten en insecten kunnen deze ziekte verspreiden. Konijnen die besmet zijn verliezen plots hun eetlust en krijgen bloederige diarree. Sterfte treedt snel op met meestal bloedingen uit de neus en andere lichaamsholten. Genezing is niet mogelijk. Preventie van deze ziekte kan door je konijn jaarlijks te laten vaccineren tegen deze dodelijke ziekte. Jonge konijnen kunnen vanaf de leeftijd van 5 weken worden gevaccineerd tegen VHS. De inenting wordt best jaarlijks herhaald om de bescherming op peil te houden.

Via één inspuiting is je konijn beschermd tegen zowel VHS als Myxomatose.

Hoewel geen vaccin 100% bescherming kan garanderen, is preventie beter dan genezen. In het geval van deze twee ziekten bij konijnen is het de enige manier om de beste kans op immuniteit te bieden. Ongeveer 8 dagen na het vaccineren is er voldoende immuniteit (= bescherming) opgebouwd.